Siedem pieczęci Bogurodzicy. Przedstaw główne myśli artykułu Romana Mazurkiewicza.

1.Siedem pieczęci ,, Bogurodzicy ''. Przedstaw główne myśli artykułu Romana Mazurkiewicza.
Użyj w swojej wypowiedzi wyrazów ,, nierozstrzygnięty i nierozstrzygalny oraz odpowiednich wyrazów bliskoznacznych.

Badacze nie potrafią dokładnie określić czasu i miejsca powstania Bogurodzicy, jest to spór nierozstrzygnięty. Nierozstrzygalna jest też kwestia dotycząca autorstwa Bogurodzicy, a także niewyjaśniona jest zagadka dotycząca ewentualnych zależności od wzorów obcych. badacze literatury mają w tych kwestiach podzielone zdania.

2.Przedstaw na podstawie artykułu stosunek ludzi średniowiecza do sprawy autorstwa. Określ, na czym polega odmienność traktowania tej kwestii w naszych czasach.

W średniowieczu inaczej odnoszono się do kwestii autorstwa, utwory, które powstawały na chwałę Boga. Podkreślały istnienie jednego Boga, stwórcę świata, miłosiernego ,a jednocześnie srogiego. Autorami zazwyczaj byli duchowni, którym nie zależało na sławie, przeciwnie, utwory, które tworzyli były najczęściej anonimowe.

3.Podaj wniosek, wynikający z faktu, że nie odnaleziono, dotąd żadnego utworu stanowiącego bezpośredni wzorzec dla Bogurodzicy. Wyjaśnij dlaczego – według słów autora – wniosek ten brzmi ,, wręcz niewiarygodnie ''.

Wnioskiem, jakim można wysnuć z faktu, że nie odnaleziono, dotąd żadnego utworu stanowiącego bezpośredni wzorzec dla Bogurodzicy, że utwór jest artystycznie oryginalny. Poeci często korzystali z wzorców poprzednich epok, sięgali do ikonografii grecko- bizantyjskiej, tradycji cerkiewnosłowiańskiej, ruskiej, czeskiej czy niemieckiej. Dlatego tak trudno uwierzyć, że Bogurodzica, jest utworem artystycznie oryginalnym.

4. Podaj przykład jakiejś innej nierozstrzygniętej dotąd kwestii z dziedziny kultury.  Jakie znasz hipotezy dotyczące tej sprawy ?Która z nich przekonuje cię bardziej niż inne ?

Badacze i znawcy kultury nie mogą jednoznacznie rozstrzygnąć zagadki autorstwa ,,Sonetów '', przypisanych Szekspirowi. Okazuje się, że do współczesnych czasów nie przetrwał żaden rękopis dzieła literackiego. Jest to jedyny zbiór liryczny poety, liczący około 154 utworów, został po raz pierwszy wydany w 1609 roku, wydawcą zbioru był Thomas Thorpe.Powstała hipoteza, że część zbioru dołączył sam wydawca, których autorem z całą pewnością nie jest Szekspir.

5.Wyjaśnij na podstawie słownika etymologicznego , co mają wspólnego rzeczowniki : ,, pieczęć '' i ,, piętno ''  oraz czasownik ,, piec ''.

Z całą pewnością wyrazy pieczęć piec piętno mają tę samą podstawę słowotwórczą, pochodzą prawdopodobnie z języka prasłowiańskiego, od czasownika pekti – piec. pieczęć – 1. ‘duża pieczątka’; 2. ‘kawałek laku lub wosku z wyciśniętym znakiem, przymocowany dla uprawomocnienia dokumentu lub jako ochrona jego zamknięcia’; od XIV w.; forma ogsłow. pochodzi prawdopodobnie od psłow. postaci *pečatь utworzonej od psłow. czasownika *pekti ‘piec’ – pierwotnie do wypalania znaków używano rozgrzanych stempli metalowych; część językoznawców doszukuje się innego, orientalnego pochodzenia wyrazu piec – 1. ‘urządzenie do ogrzewania’; 2. ‘urządzenie do gotowania, kuchnia do gotowania’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. pec, ros. peč’) < psłow. *pektь ‘pieczenie’ > ‘urządzenie do pieczenia (chleba, mięsa)’ > wtórnie później też ‘urządzenie do ogrzewania pomieszczenia’ – utworzone od psłow. czasownika *pekti ‘piec’