Czy w dzisiejszych czasach łatwo być dobrym człowiekiem ?

Czy w dzisiejszych czasach łatwo być dobrym człowiekiem ?
Człowiek w swoim życiu musi codziennie dokonywać wyborów między dobrem a złem, pokonywać własne słabości oraz walczyć z pokusami świata. W dzisiejszych czasach te wybory wydają się trudne i nie łatwo być dobrym człowiekiem.
Dobry człowiek to taki, który charakteryzuje się wieloma cechami takimi jak : cierpliwość, empatia, współczucie, wrażliwość na krzywdę innych, bezinteresowność, ale przede wszystkim darzy szacunkiem dla drugiego człowieka . Współcześnie w zabieganym świecie, gdzie młodzież ma wypełniony dzień lekcjami oraz zajęciami dodatkowymi trudno znaleźć chwilę, aby zainteresować się problemami drugiej osoby. Po całym dniu spędzonym w szkole oraz na zajęciach pozalekcyjnych marzy się o odpoczynku i chwili spokoju, a nie pomaganiu potrzebującym.
Współczesny świat jest pełen pokus; media takie jak telewizja, radio czy Internet kuszą wyjątkowymi sposobami na spędzanie czasu , kolorowy i bogaty świat jest ciekawy. W takim świecie nie ma czasu na czynienie dobra, na wysłuchiwanie potrzebujących czy pomoc słabszym. Korzystanie z takich wzorców może sprawić, że bycie modnym stanie się ważniejsze niż bycie dobrym. Modne stało się też stosowanie używek, takich jak alkohol czy narkotyki . Tylko nieliczni potrafią odrzucić te propozycje, wiedząc, że używki sprawiają, że traci się umiejętność rozróżniania co jest dobre, a co złe.
We współczesnym świecie żyjemy szybko, jednak każdy potrafi odnosić się z szacunkiem do drugiego człowieka. Takie postępowanie nie wymaga dużo czasu , tylko pozytywnego nastawienia do innych, a także tolerancji.
W dzisiejszych czasach nie jest łatwo bycie dobrym człowiekiem, jednak myślę, że każdy młody człowiek znajdzie własną drogę , aby stać się wartościowym człowiekiem.