Wskaż części utworu nawiązujące do motywu tańca śmierci.

Wskaż części utworu nawiązujące do motywu tańca śmierci.

           W sztuce średniowiecza najpierw przedstawiano śmierć w postaci odrażających, rozkładających się zwłok niewieścich z kosą w ręce, jak w utworze Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (bo obraz rozkładającego się ciała najpełniej przedstawiał ideę przemijania i grozy śmierci), w późniejszym okresie jako ohydny ludzki szkielet, kościotrup, a w końcowej fazie średniowiecza w rzeźbie i malarstwie pojawił się motyw tańca śmierci (franc. danse macabre) ludzki szkielet, zajmujący centralny punkt obrazu, szczerzy w uśmiechu i jako przerażający wodzirej prowadzi taneczny wód, w którym uczestniczą przedstawiciele różnych stanów i zawodów, złączeni ze sobą rękami, zespół żywych i umarłych w obrazie tym podkreślano przekonanie, że w obliczu śmierci wszyscy są równi.

Morzę wszystko ludzskie plemię
Morzę mądre i też wiły:
W tym skazuję swoje siły,
I chorego, i zdrowego
Zbawię żywota kazdego:
lubo stary, lubo młody,
Każdemu ma kosa zgodzi:
Bądź ubogi i bogaci Szwytki ma kosa potraci.

Wszytki moja kosa skarżę;
Panie i tłuste niewiasty,
Co sobie czynią rozpusty ,
Mordarze i okrutniki,
Ty posiekę nieboszczyki;
Dziewki, wdowy i mężatki
Posiekę je za jich niestatki
.