Na podstawie utworu Staffa i obrazu Pissara wykaż podobieństwa oraz różnice między impresjonizmem w malarstwie i poezji

Na podstawie utworu Staffa i obrazu Pissara wykaż podobieństwa oraz różnice między imresjonizmem w malarstwie i poezji.

Camille Pissarro tworząc obraz Wyspa Lacroix zastosował zajmująco dużo czasu technikę puentylistyczną, uzyskując mglisty widok barek na Sekwanie.  Rozmyte kontury wytwarzają nastrój wyciszenia i spokoju, wspomagane przez zgaszoną kolorystykę i efekty świetlne.

W wierszy impresjonizm ujawnia się dzięki opisom przyrody pełnych świateł, gry kolorów, z oddaniem odcieni kolorystycznych i podkreśleniem przemijającej chwili, wrażenia. Poeta dąży do oddania niepowtarzalności chwili. Kreuje w sposób impresjonistyczny obrazy – w wierszu przedmioty są zamazane, niewyraźne, zamglone podobnie jak na obrazie.

W wierszu dominują kolory szare, odnosimy wrażenie, że przedmioty są oglądane przez zalane deszczem szyby. np. dal ciemna, łachmany szat ciemnej żałoby.