Arkusz maturalny polski doc maj 2006 cz.II pisanie tekstu

  Część II – pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym
  w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów.

  Temat 1. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.
  William Szekspir Makbet (fragmenty)

  AKT I, SCENA VII
  MAKBET
  Jeśli to, co się ma stać, stać się musi,
  Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie.
  Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć wszelkie
  Dalsze następstwa, gdyby ten czyn mógł być
  Sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego
  Tylko tu, na tej doczesnej mieliźnie,
  O przyszłe życie bym nie stał. Lecz zwykle
  W podobnych razach tu już kaźń nas czeka.
  Krwawa nauka, którą dajem, spada
  Na własną naszą głowę. Sprawiedliwość
  Zwraca podaną przez nas czarę jadu
  Do własnych naszych ust. Z podwójnych względów
  Należy mu się u mnie bezpieczeństwo:
  Jestem i krewnym jego, i wasalem.
  To samo zbyt już przeważnie potępia
  Taki postępek — lecz jestem, co więcej,
  I gospodarzem jego, który winien
  Drzwi zamknąć jego zabójcy, nie owszem
  Sam mu do piersi zbójczy nóż przykładać.
  A potem, Dunkan tak skromnie piastował
  Swą godność, tak był nieskalanie czysty
  W pełnieniu swego wielkiego urzędu,
  Że cnoty jego, jak anioły nieba,
  Piorunującym głosem świadczyć będą
  Przeciw wyrodnym sprawcom jego śmierci,
  I litość, jako nowo narodzone
  Nagie niemowlę lub cherub siedzący
  Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
  Wiać będzie w oczy każdemu okropny
  Obraz tej zbrodni, by wiatr łzy osuszył.
  Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec
  Podżega we mnie tę pokusę, to jest
  Ambicja, która przeskakując siebie,
  Spada po drugiej stronie.
  Wchodzi Lady Makbet
  Cóż tam?
  LADY MAKBET
  Właśnie
  Wstał od wieczerzy. Po coś się oddalił?
  MAKBET
  Czy pytał o mnie?
  LADY MAKBET
  Ty mnie o to pytasz?
  MAKBET
  Nie postępujmy dalej na tej drodze:
  Dopiero co mnie obdarzył godnością
  I sam dopiero co sobie kupiłem
  Złotą u ludzi sławę, sławę, którą
  Godziłoby się jak najdłużej w świeżym
  Utrzymać blasku, nie zaś tak skwapliwie
  Odrzucać.
  LADY MAKBET
  Byłaż pijaną nadzieja,
  Co cię niedawno jeszcze kołysała?
  Zasnęłaż potem i budziż się teraz,
  Żeby ospale, trwożnie patrzeć na to,
  Na co tak raźnie wtedy poglądała?
  Nie lepsze dajesz mi wyobrażenie
  I o miłości twojej. Masz skrupuły
  Mężnie w czyn przelać to, czego pożądasz?
  Chciałbyś posiadać to, co sam uznajesz
  Ozdobą życia, i chcesz żyć zarazem
  W własnym uznaniu jak tchórz albo jako
  Ów kot, w przysłowiu gminnym, u którego
  „Nie śmiem” przeważa „chciałbym”.
  MAKBET
  Przestań, proszę.
  Na wszystkom gotów, co jest godne męża;
  Kto więcej waży, nie jest nim .
  LADY MAKBET
  I jakiż
  Zły duch ci kazał tę myśl mi nasunąć?
  Kiedyś ją powziął, wtedy byłeś mężem:
  O ile byś był więcej tym, czym byłeś,
  O tyle więcej byłbyś nim. Nie była
  Wtedy po temu pora ani miejsce,
  Jedno i drugie stworzyć byłbyś gotów;
  Teraz się jedno i drugie nastręcza,
  A ty się cofasz? Byłam karmicielką
  I wiem, jak to słodko kochać dziecię,
  Które się karmi; byłabym mu jednak
  Wyrwała była pierś z ust nadstawionych,
  Które się do mnie tkliwie uśmiechały,
  I roztrzaskała czaszkę, gdybym była
  Zobowiązała się do tego czynu,
  Jak ty do tego.
  MAKBET
  Gdybyśmy chybili?
  LADY MAKBET
  Chybić! Obwaruj jeno swoje męstwo,
  A nie chybimy. Skoro Dunkan zaśnie
  (Co naturalnie po trudach dnia prędko
  Pewnie nastąpi), przyrządzonym winem
  Dwóch pokojowców jego tak uraczę,
  Że się ich pamięć, ten stróż mózgu, w parę
  A władz siedlisko zamieni w alembik .
  Gdy snem zwierzęcym ujęci, jak trupy
  Spoczywać będą, czegóż nie zdołamy
  Dokazać wtedy ze śpiącym Dunkanem?
  Czego nie złożyć na jego pijaną
  Służbę, na którą spadnie cała wina
  Naszego mordu? […]
  MAKBET
  Niech się więc stanie! Wszystkie moje siły
  Nagnę do tego okropnego czynu.
  Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem:
  Fałsz serca i fałsz lic muszą iść społem.
  Wychodzą […]
  AKT V, SCENA V
  […]
  MAKBET
  Dawno już smaku trwogi zapomniałem:
  Był czas, gdym drętwiał słysząc głos puszczyka,
  Gdy przy słuchaniu powieści o strachach
  Włos mi się jeżył i prężył na głowie,
  Jakby był żywy; czas ten prędko minął;
  Przeładowałem się okropnościami:
  Spoufalone z zgrozą zmysły moje
  Stępiały na wpływ wrażeń.
  Sejton powraca
  Co znaczyły te krzyki?
  SEJTON
  Panie, królowa umarła!
  MAKBET
  Powinna była umrzeć nieco później;
  Czego się było tak spieszyć z tą wieścią?
  Ciągle to jutro, jutro i znów jutro
  Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia,
  Aż do ostatniej głoski czasokresu;
  A wszystkie wczora to były pochodnie,
  Które głupocie naszej przyświecały
  W drodze do śmierci. Zgaśnij, wątłe światło!
  Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
  Nędznym aktorem, który swoją rolę
  Przez parę godzin wygrawszy na scenie
  W nicość przepada – powieścią idioty,
  Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.
  Przekład Józefa Paszkowskiego
  (William Szekspir, Makbet, Ossolineum 1967)