Zredaguj notatkę na temat życie codziennego w antyku.

Zredaguj notatkę na temat życie codziennego w antyku.

Życie codzienne w antyku skupiało się na człowieku, na jego pragnieniach, potrzebach duchowych oraz cielesnych, miało zatem charakter antropocentryczny. Bardzo ważnym aspektem życia w starożytnym Grecji i Rzymie była troska o zdrowie człowieka, liczyło się piękno ciała, ale także jego prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego tak wiele powstało w tym okresie pism medycznych, do najważniejszych lekarzy antycznych należeli Hipokrates oraz Galen. W trosce o doskonałość ciała codziennie zażywano kąpieli w publicznych łaźniach zwanych termami w Rzymie. W każdym greckim mieści budowani gimnazjon czyli zespół budowli, które służyły do ćwiczeń fizycznych. Wszyscy Grecy ćwiczyli, również kobiety z dzieci. Ale w igrzyskach olimpijskich, które odbywały się co cztery lata uczestniczyli tylko mężczyźni.

Ideą, która przyświecała starożytnym Grekom była kalokagatia, czyli przekonanie, że człowiek powinien połączyć doskonałość fizyczną oraz moralną, czyli piękno ciała i ducha. W wychowaniu młodzieży przywiązywano dużą wagę do wykształcenia, kontaktu z muzyką i literaturą, przedstawienia teatralne gromadziły liczną publiczność.

Ze względu na klimat śródziemnomorski starożytni Grecy i Rzymianie nosili przewiewne szaty, które miały za zadanie tylko okrywać dyskretnie ciało.Głownym strojem greckiego mężczyzny był chiton, nazywaną tuniką. Strój składał się z luźniej koszuli , która była spinana ozdobnymi agrafami. Kobiety też nosiły tunikę lub peplos. Z kolei Rzymianie na tunikę zakładali togę, czyli kilkumetrowy,  udrapowany pas materiału.