Na czym polegała, zdaniem Lovejoya, podniosła zmiana..Ekspresja rozmaitości

Ekspresja rozmaitości
[1] W niemal wszystkich dziedzinach myśli oświecenia panowało założenie, że
rozum – zwykle pojmowany jako sprowadzający się do poznania kilku prostych
]i oczywistych prawd – jest jednakowy u wszystkich ludzi i w równym stopniu
jest udziałem wszystkich. Przyjmowano, że ów powszechny rozum powinien być
w życiu przewodnikiem, zaś  powszechne i równe zrozumienie, powszechna
akceptacja, a nawet powszechne zaznajomienie ze strony wszystkich członków gatunku
ludzkiego bezwzg|ęda na różnicę w czasie, miejscu, rasie i indywidualnych
skłonnościach oraz talentach, tworzy decydujące kryterium wartości czy ważności
we wszystkich żwotnych sprawach'człowieka.'[…] Wysiłki korygowania
przekonań, instytucji i sztuki określane były zatemprzez założenie, że w każdej
fazie swej działalności człowiek powinien dostosow}.wać się, jak to tylko możliwe,
do standardu uznawanego za powszechny, nieskomplikowany, niezmienny, jednakowy
dla każdej istorylacjonatnej. […]
[2] W całejhistorii myśli niewiele było zmian bardziej głębokich i doniosłych
niżte,które pojawiły się, gdy przeciwnazasadazaczęłaprzeważać, gdy uwierzono,
że nie tylko w wielu czy we wszystki ch fazach ludzkiego życia istniej ą rozmaite
doskonałe rzeczy, ale że sama różnorodność jest istotą doskonałości. Szczegolnie
w sztuce to, co obiektywne, nie polega ani na osiągnięciu pojedynczego ideału doskonałości
formy w małej liczbie ustalonych genrel, ani na ustaleniu jakiegoś najmniejszego
wspólnego mianownika wrażliwości estetycznej, który jest od wieków
udziałem całej ludzkości, lecz raczej na możliwie najpełniejszej ekspresji bogactwa
rozmaitości, która aktualnie lub potencjalnie tkwi w całej naturze i  w naturze
ludzkiej […].
,|3] ZaŁożenia te stanowią element wielu zróżnicowanych tendencji, które
przez tego czy innego krytyka albo historyka nazywane były ,,romantyzmem':
ogfromna wielość gatunków i form wiersza; uznanie estetycznej ważności

genre mixte2; upodobanie do odcieni i niuansów; prawo obywatelstwa dla groteski
w sztuce; poszukiwanie lokalnego kolorytu; próby rekonstruowania w wyobraźni
charakterystycznego życia wewnętrznego ludzi w odległych czasach, miejscach
czy warunkach kulturowych; eksponowanie indywidualnego ,,ja", wymóg wierności

temu, co niepowtarzalne w opisie krajobrazów; rewolucja przeciwko prostocie;

nieufność wobec ogólnych formuł w polityce, estetyczna antypatia do standaryzacji,

kultywowanie specyfiki indywidualnej , narodowej i rasowej,

Na czym polegała, zdaniem Lovejoya, podniosła zmiana, która dokonała się w myśli Zachodu na początku XIXw.? Odpowiedz zwięźle ( 2-3 zdania).

Zmiana polegała na zastąpieniu skłonności do uniformiazacji, czyli nadania jednolitego kształtu, tendencją do różnorodnosci. Nastawienie to zapanowało w większości normatywnych obszarów myśli.

Jakie cechy romantyzmu wymienia Lovejoy, aby zilustrować tezę przedstawioną w tekście ?
-W sztuce  ważna stałą się  ekspresja  bogactwa rozmaitości, która aktualnie lub potencjalnie tkwi w całej naturze  w naturze
ludzkiej.

– Duża rożnorodność gatunków i form wiersza.

– Uznanie estetycznej ważności gatunków mieszaknych.

– Upodobanie do odcieni i niuansów.

– Prawo obywatelstwa do groteski w sztuce .

– Poszukiwanie lokalnego kolorytu.

– Eksponowanie indywidualnego ,, ja ''.

– Rewolucja przeciwko prostocie.

-Kultywowoanie specyfiki indywidulnej, narodowej i rasowej.

Wymyśl krótkie tytuły poszczególnych akapitów.

1. Rozum jako przewodnik życia.

2. Różnorodność jest istotą doskonałości.

3. Nowe tendencje nazwane romantyzmem.

4.Zamiana uniformizacji skłonnnościa do różnorodności.

Jak sądzisz, czy autor podsumował swoją wypowiedź ? Jeśli tak – przytocz to podsumowanie.

Zmiana polegała na zastąpieniu skłonności do uniformiazacji, czyli nadania jednolitego kształtu, tendencją do różnorodnosci. Nastawienie to zapanowało w większości normatywnych obszarów myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.