Czy dobrze jest znać własną przyszłość ?

Czy dobrze jest znać własną przyszłość ?

Uważam, że odpowiedź na to pytanie, czy dobrze jest znać swoją przyszłość, jest niejednoznaczna. Myślę, że znajomość przyszłości sprawi, że życie zostanie pozbawione tajemnicy. Jednak wiedza, co może, co wydarzy się w przyszłości,  mogłaby pomóc w zmianie jej na lepszą.

Moim zdaniem niepoznanie faktów dotyczących przyszłości pomaga  znieść trudne chwile w życiu. Ze spokojem będziemy czekali na tragiczne czy niechciane wydarzenia. Będziemy mieli szansę cieszyć się życiem. Czesław Miłosz w utworze poetyckim ,, Piosenka o końcu świata '' przedstawił korzyści płynące z niewiedzy o zbliżającym się końcu świata. Podmiot liryczny w wierszu podkreśla, że nikt z bohaterów nie zauważył zbliżającego się tragicznego wydarzenia. Nie informowały p tym ,, błyskawice i gromy ‘’ czy ,, znaki archanielskie trąby ‘’. Osoba mówiąca w utworze przestrzega śmiertelników, że Apokalipsie nie muszą towarzyszyć wizje przedstawione w biblijnym Starym Testamencie. Dzięki nim życie ludzi toczy się zwyczajnie, mogą oni do końca dni cieszyć się życiem.

Analizując pytanie zawarte w temacie stwierdziłem, że znaczną korzyścią płynącą ze znajomości przyszłości jest możliwość uniknięcia błędów i niewłaściwych wyborów. W Biblii w ,, Przypowieści o synu marnotrawnym '' tytułowy bohater traci cały majątek, który otrzymał od ojca. Powraca skruszony do domu. Prosi ojca o wybaczenie i możliwość naprawienia swoich błędów. Znajomość przyszłości sprawiłaby, że wiedziałby, że jego niewłaściwe postępowanie przyniesie tylko cierpienie.

We współczesnym świecie pełnym konfliktów znajomość przyszłości mogłaby sprawić, że ludzi zrozumieliby, jak wiele zła niosą konflikty zbrojne. Mogłoby to zapobiec wielu wojnom i przyczyniłoby się do pokoju na świecie.

Moim zdaniem, dobrze jest znać swoją przyszłość, ponieważ można zrozumieć, jak wiele zła i cierpienia przynoszą konflikty międzyludzkie. Myślę, że znajomość przyszłości dałaby każdemu szansę naprawienia swoich złych wyborów.