Omów cechy gatunków literackich charakterystycznych dla romantyzmu: ballady, dramatu romantycznego, powieści poetyckiej i powieści gotyckiej.

Omów cechy gatunków literackich charakterystycznych dla romantyzmu: ballady, dramatu romantycznego, powieści poetyckiej i powieści gotyckiej.

ballada  – gatunek synkretyczny, zawiera elementy epickie: fabuła, narracja, bohaterowie; dramatyczne dialogi i monologi bohaterów; liryczne: układ stroficzny, wyróżnia go tajemniczość i nastrojowość.

ballada romantyczna zawiera elementy ludowości romantycznej, a także odwołania i nawiązania  do historii, obraz świata żywych i świata zmarłych, często jest w niej podkreślona  rola natury w życiu człowieka. Poprzedniczką ballad romantycznych były ballady pisane przez  angielskich poetów tzw. szkoły jezior – W. Wordswortha, S. T. Coleridge'a. Najwybitniej­si twórcy ballady romantycznej to: J. W. Goethe (Śpiewak, Król Olch), F. Schiller (Rękawiczka), A.Mickiewicz. Najbardziej znaną w Europie balladą była Lenora G. A. Burgera .

dramat romantyczny – dramat o otwartej kompozycji, cechuje go synkretyzm rodzajowy, fantastyki, ludowość, irracjonalizm, nastrój niepokoju, tajemniczości, grozy. Inspiratorem  powstania gatunku był William Szekspir, który wprowadził na scenę nie tylko świat duchów , zjaw, ale także ukazał świat wewnętrznych przeżyć (jego dramaty mogą być traktowane w  kategoriach studium ludzkich namiętności). Założenia dramatu romantycznego najpełniej wyraził  W. Hugo w przedmowie do dramatu Cromwell. Ich realizatorami byli: F. Schiller (Zbójcy) .V. Goethe (Faust), A. Mickiewicz (Dziady).

powieść  poetycka – gatunek powstały w romantyzmie, charakteryzuje go: brak przyczyno- skutkowego połączenia wydarzeń, zaburzenie porządku chronologicznego, synkretyzm,  kostium historyczny (akcja zwykle rozgrywa się w przeszłości) nastrojowość, tajemniczość, postać buntownika. Znane powieści poetyckie Giaur i  Korsarz G. G. Byrona. Pierwszą polską powieścią poetycką była Maria A. Malczewskiego. Po ten gatunek sięgał również A. Mickiewicz: Grażyna, Konrad Wallenrod.