Bohaterowie Sposób na Alcybiadesa

BOHATEROWIE POWIEŚCI    SPOSÓB NA ALCYBIADESA

Uczniowie

 

                     Ciamcia – Marcin Ciamciara, narrator powieści

                     Zasępa – kolega Ciamciary

                     Słaby – Słabiszewski

                     Pędzel – Józio Pędzelkiewicz,  właściciel  motoroweru

                     Szekspir – Juliusz Lepki, sprzedał uczniom Sposób na Alcybiadesa

                     Babinicz – twierdził, że sposób to właśnie nauka

     Nauczyciele

                     Dyr -dyrektor liceum

                  pan Żwaczek – wychowawca chłopców, nauczyciel języka polskiego

                     Alcybiades – Tymoteusz Misiak, nauczyciel historii

                  pan Farfala – nauczyciel chemii

                  pani Kalino – nauczycielka geografii

                      Ejdziatowicz, zwany „Dziadzią” – nauczyciel matematyki

                  pani Więckowska – szkolna woźna

                  pani Lilkowska – była wychowawczyni Vllla

        Bohaterowie posługują się  skrótami:

–   SPONAA –  Sposób na Alcybiadesa,

–   WAB –  Wielki Asocjacyjny Bluff,

–   NUPUM –  Nie uczyć się, a pozornie umieć.