Bohaterowie Sposób na Alcybiadesa

  BOHATEROWIE POWIEŚCI    SPOSÓB NA ALCYBIADESA

  Uczniowie

   

                       Ciamcia – Marcin Ciamciara, narrator powieści

                       Zasępa – kolega Ciamciary

                       Słaby – Słabiszewski

                       Pędzel – Józio Pędzelkiewicz,  właściciel  motoroweru

                       Szekspir – Juliusz Lepki, sprzedał uczniom Sposób na Alcybiadesa

                       Babinicz – twierdził, że sposób to właśnie nauka

       Nauczyciele

                       Dyr -dyrektor liceum

                    pan Żwaczek – wychowawca chłopców, nauczyciel języka polskiego

                       Alcybiades – Tymoteusz Misiak, nauczyciel historii

                    pan Farfala – nauczyciel chemii

                    pani Kalino – nauczycielka geografii

                        Ejdziatowicz, zwany „Dziadzią” – nauczyciel matematyki

                    pani Więckowska – szkolna woźna

                    pani Lilkowska – była wychowawczyni Vllla

          Bohaterowie posługują się  skrótami:

  –   SPONAA –  Sposób na Alcybiadesa,

  –   WAB –  Wielki Asocjacyjny Bluff,

  –   NUPUM –  Nie uczyć się, a pozornie umieć.