Mity greckie są jak lustro, w których przeglądały się wszystkie pokolenia..

Mity greckie są jak lustro, w których przeglądały się wszystkie pokolenia, odnajdując w nich własne, czasami przerażające odbicie. Napisz na ten temat rozprawkę.

           Mity to opowieści starożytnych Greków i Rzymian, wyjaśniające powstanie wszystkich żywiołów na świecie takich jak ogień, wiatr, a nawet tajemnicę narodzin i śmierci. Starożytni starali się opisać pojawienie się ludzkich uczuć i namiętności, miłości, nienawiści czy zazdrości i współczucia. Mity dzięki temu dają możliwość utożsamienia się z naszymi odpowiednikami z przeszłości, możemy przejrzeć się w mitach greckich jak w lustrze, odnajdując w nich własne obicie.
            Współcześnie walczymy z antysemityzmem czy rasizmem, nie potrafimy tolerować inności kulturowej, wyznaniowej innych ludzi czy zaakceptować inny koloru skóry. Z tego powodu często Żydzi czy Afrykanie znoszą przejawy agresji i wrogości, dowodem może być prześladowanie i eksterminacja Żydów w czasie II wojny światowej. Te przykłady nietolerancji przypominają relacje między mitycznymi bogami a człowiekiem. Z powodu swej niedoskonałości ludzie niejednokrotnie byli traktowani z wyższością przez bogów, którzy zaznaczali dzielące ich różnice. Bogowie nieśmiertelni, silni nie chcieli być porównywani ze słabymi śmiertelnikami. Takim przykładem może być mit o Prometeuszu, gdzie tytan pomaga ludziom zdobyć ogień, uczy ich rzemiosła, handlu, pokazuje, jak ujarzmić naturę, budować domy czy uprawiać rolę. Zawistny Zeus nie może znieść rosnących w siłę ludzi, a Prometeusz zostaje ukarany za nieposłuszeństwo przeciwko najwyższemu z bogów. Spotkała go okrutna kara, ponieważ chciał pomóc pokrzywdzonym i słabym. Wydaje się, że Zeus dyskryminował ludzi, a Prometeusz traktował ich z pełnym szacunkiem i akceptował ich inność.
             Doskonałym przykładem relacji jakie można odnaleźć w dzisiejszym świecie pełnym nienawiści, zazdrości,  a przede wszystkim walki o władzę są mity opowiadające o powstanie świata bogów. Przeraża okrutny sposób sprawowania władzy przez Kronosa, który zabił swojego ojca, a z obawy przed podobnym losem połykał swoje dzieci po urodzeniu; między innymi Hestię, Demeter, Herę i Hadesa. Reja, żona Kronosa, uratowała Zeusa przed podobnym losem, podając mężowi kamień zamiast dziecka, dzięki temu Zeus mógł jako młodzieniec stoczyć na równinie Tesalskiej walkę z ojcem, w wyniku której Kronos schronił się w górach Otrys. Ostatecznie po dziesięciu latach walk z rozkazu syna został zrzucony do Tartaru. Przejęcie władzy przez Kronosa czy Zuesa w wyniku walki z własnym ojcem, czy bezwzględne postępowanie bogów z obawy o władzę to zwierciadło, w którym mogą się przejrzeć rządni władzy i okrutni przedstawiciele współczesnych mocarstw. W walce o władzę nie ma miejsca na litość, współczucie czy miłość. Liczy się tylko zwycięstwo niejednokrotnie okupione cierpieniem oraz nienawiścią.
                Innym przykładem relacji, które są podobne do panujących w dzisiejszym świecie, jest postępowanie Demeter. Mit o porwanej przez Hadesa Korze to przykład, jak wielką moc może mieć miłość. Matka poszukując córki nie poddała się, odbyła długą wędrówkę, stawiła się przed obliczem Zeusem prosząc o pomoc, sprawiła, że cała przyroda utożsamiała się z jej cierpienia. Na całym świecie zapanowała zima, rośliny nie miały prawa rodzić owoców, cierpiały podobnie, jak bogini urodzaju z powodu utraty swojej córki. Taka miłość jest często  spotykana we współczesnym świecie, to piękne uczucie, które staje się dla matki i córki najwyższą wartością w życiu.
               Mityczne opowieści o bogach stanowią doskonale zwierciadło, w którym ludzie mogą się przeglądać, odnajdując podobieństwo w postępowaniu i podejmowanych decyzjach. Jednak oprócz negatywnych wzorców, gdzie jest dużo zawiści, żądzy władzy, cierpienie i zła odnajdujemy też piękne relacje, jak miłość matki do córki.