Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów biblijnych chrześcijańską koncepcję miłości.

Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów biblijnych chrześcijańską koncepcję miłości.

Chrześcijańska koncepcja miłości jest przedstawiona w Biblii w sposób obrazowy, ale jednocześnie jednoznaczny. Człowiek powinien przede wszystkim kochać Boga oraz wierzyć w nieskończoną miłość Stwórcy.

Już w Starym Testamencie surowy i groźny Pan dawał niejednokrotnie jej dowody wybaczając ludziom winy i otaczając ich opieką. W Księdze Wyjścia w drugiej części Pięcioksiągu opowiedziana jest historia od początków osiedlenia się Izraelitów z Ziemi Obiecanej. To bardzo ważna księga, ponieważ jest ona źródłem prawd wiary, norm obyczajowych i moralnych oraz zawiera potwierdzenie miłości Boga do ludu żydowskiego. Bóg podczas czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów pod przywództwem Mojżesza opiekował się ludem wybranym, doradzał przez Mojżesza oraz służył pomocą w trudach podróży. Bóg sprawia, że Morze Czerwone rozstępuje się, a pościg ginie. Na górze Synaj zostało zawarte przymierze z Bogiem, ludzie odrzucili kult złotego cielca i zobowiązali się do przestrzegania Dziesięciorga przykazań. Bóg w Księdze Wyjścia jest przedstawiony jako dobroczyńca , kochający ojciec, który przebacza ludziom ich odstępstwo od wiary oraz przekazuje Dekalog. Miłość Boga jest wyrozumiała i miłosierna.

Bóg kochając ludzi wymaga, aby ludzi taką miłością pełną wybaczania darzyli innych ludzi. Kochając to, co Bóg stworzył, kochamy także jego. Tę postawę widać w biblijnym przykazaniu : ,, Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego ‘’ ( Kpł 19, 18 ).

W kulturze Izraela nie brakowało pieśni miłosnych związanych z ceremonią zaślubin. Do tej formy odwołał się autor Pieśni nad pieśniami, która jest poematem miłosnym . Zakochani Oblubieniec i Oblubienica są zachwyceni sobą, a w ich radości bierze udział cała natura. Pojawiające się w tekście symbole np. jeleń, synogarlica i niedopowiedziana mogą wskazywać ukryty sens utworu, na przykład rozmowę duszy z Bogiem lub Kościoła z Chrystusem. Pierwsza dosłowna interpretacja nie wyklucza drugiej. Jeśli więź między człowiekiem i Stwórcą opiera się na miłości, to uświęcony związek oparty na wzajemnym uczuciu związek między mężczyzną a kobietą jest odbiciem relacji Bóg- człowiek.