Zdążyć przed Panem Bogiem

     

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss