Wymień i zinterpretuj symbole pojawiające się w ostatniej scenie Wesela.

     

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss