Wyjaśnij sens finałowej sceny dramatu Wesele.

     

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss