Omów sytuację liryczną wiersza Stepy akermańskie, a następnie wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich wersów.

  Omów sytuację liryczną wiersza Stepy akermańskie, a następnie wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich wersów.

  Tematem sonetu jest podróż, podróżny wjeżdża w obcy świat stepu, gdzie doznaje wielu zmysłowych wrażeń. Poddaje się iluzji przemierzania bezkresnego oceanu i zanurzania w jego głębię. Zapada zmrok, na niebie pojawiają się gwiazdy, w oddali widać światła miasta Akerman. Podmiot liryczny każe zatrzymać wóz i nadsłuchuje odgłosów natury.

  W ostatniej zwrotce pojawia się myśl, wyrażające tęskontoę za ukochaną ojczyzną. Podmiot liryczny na nadzieję, że wśród panującej dookoło przejmującej ciszy uda się mu usłyszeć glos z Litwy. Cisza jednak zostaje niezakłócona, marzenia podmiotu lirycznego nie spełniają się, nie słyszy wzywającego go głosu. Po chwili zgadza się na odjazd, towarzyszy mu rezygnacja i myśl, że nikt nie woła. Poeta podkreśla w ten sposób tęsknotę za ojczyzna., uczucie to towarzyszy poecie nawet podczas tak intensywnego przeżywania kontaktu  z przyrodą. Podkreśla także olbrzymi dystans, jaki go dzieli od rodzinnego kraju. Dystans też został nie tylko wyrażony odległościa, ale też granicami politycznymi, których poeta nie może przekroczyć.

  Gerry Weber 300x250

   

  Taifun Mobile 250x250