Bunt zakochanych Maria Piwińska Co odkrywali romantycy dzięki przeżywaniu miłości ?

Bunt zakochanych Maria Piwińska

Co odkrywali romantycy dzięki przeżywaniu miłości ? Odpowiedz na podstawie tekstu w 3- 4 zdaniach .

Miłość sprawia, że otwiera się ,, wzrok wewnętrzny '',  który sprawia, że patrzymy na świat od nowa,  wydaje się inny. Miłość zdejmuje ,, społeczne okulary '' to znaczy zakochany patrzy przez pryzmat swoich uczuć, nie liczą się dla niego już autorytety, przestaje identyfikować się z poglądami zbiorowości.  Zakochany myśli poprzez swoje subiektywne ,, ja'' .

Wymień argumenty, jakich używa autorka, by przekonać czytelnika, że zakochany przestaje  się identyfikować  ze zbiorowością

Zakochany ma inny niż ogólnie przyjęty punkt widzenia na świat i sobie tylko tylko właściwy sposób odczuwania.

Zbiorowość reprezentuje obiektywizm, a zakochany subiektywizm.

Autorka pisze, że miłość  ,, grozi śmiercią lub kalectwem ''. W jakich tekstach można znaleźć ten zwrot ? W jakim celu, twoim zdaniem, został on wykorzystany ?

Zwrot, że miłość ,,grozi śmiercią lub kalectwem '' został tu wykorzystany, aby podkreślić jak ważną role pełni ona w życiu romantyków. Zakochani są krytykowani przez zbiorowość,  mają się opamiętać, przestać mierzyć wszystko własną miarą. Skala cierpienie jaka wiąże się z postrzeganiem ich przez zbiorowość rozciąga się do ośmieszenia do potępienia.  Miłość według romantyków grozi kalectwem umysłowym, czyli szaleństwem.

Jak sądzisz, czy samotność będąca konsekwencją zakochania jest w opinii autorki nieszczęściem czy przywilejem ? Odpowiedź uzasadnij.

Autorka uważa, że samotność, która jest konsekwencją zakochania jest raczej nieszczęściem. Twierdzi, że zakochani nie są rozumiani przez zbiorowość, a różnica między subiektywizmem zakochanych, a obiektywizmem poglądów powszechnie przyjętych nie jest przyjemna.

Napisz zdanie złożone na dowolny temat, używając w nim sformułowania Piwińskiej ,, społeczne okulary ''. 

W każdym społeczeństwie ,, społeczne okulary '' tworzą opinię, określają, jak należy postępować, co jest słuszne, modne, zgodne z duchem epoki.

 

 

 

Comments are closed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE