Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Napisz opowiadanie, którego myślą przewodnią będzie hasło Terencjusza.

     

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.