Galeria postaci historycznych

  GALERIA POSTACI HISTORYCZNYCH

  Dobrawa (Dąbrówka) – czeska chrze­ścijańska księżniczka, która poślubiła Miesz­ka I, tym samym umożliwiając przyjęcie pierw­szemu polskiemu władcy chrztu z rąk Czechów (nie Niemców). Dawało to państwu polskie­mu niezależność, czyniło je cywilizowanym i chroniło od germańskich podbojów.
  Kinga (zwana też Kunegundą) – żyją­ca w XIII w. córka węgierskiego króla, księż­na krakowska i sandomierska, żona Bolesła­wa Wstydliwego; znana ze swej pobożności zwolenniczka ascezy, za jej namową wraz z małżonkiem złożyli śluby czystości, po jego śmierci Kinga osiadła w klasztorze Klarysek w Starym Sączu.
  Święta Jadwiga -królowa Polski, córka Lu­dwika Węgierskiego, żona Władysława Jagieł­ły, znana z niezwykłej urody i… pobożności. Swoje klejnoty zapisała Akademii Krakowskiej (późniejszemu Uniwersy­tetowi Jagiellońskiemu). Tonowała konflikt męża z Krzyżakami. Zmarła młodo po porodzie w 1399 r. Jest pochowana w wa­welskiej katedrze. Kano­nizowana.

  Królowa Bona – żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Au­gusta, pocho­dząca z potęż­nego włoskiego rodu Sforzów. Do Polski przy­wiozła włosz­czyznę i… słyn­nych włoskich architektów renesansowych.

  Królowa Marysieńka – właściwie Maria Kazimiera, ukochana żona Jana 111 Sobieskie­go, do historii przeszła jako adresatka listów rozkochanego w niej króla, pełnych tęsknoty i do dziś uchodzących za kunsztowny zabytek barokowej epistolografii miłosnej. Król pisał do żony np. ze słynnej wyprawy pod Wiedeń, podczas której rozgromił tu­recką potęgę.

  Maria Skłodowska- -Curie – słynna polska uczona, absolwentka pary­skiej Sorbony (wyjechała studiować, gdy Polska była pod zaborami), żona fran­cuskiego fizyka Piotra Cu­rie, wspólnie pracowali, wspólnie odkryli nowe pierwiastki: polon i rad, otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, po śmierci męża Maria samo­dzielnie otrzymała jeszcze jedną, w dziedzinie chemii.

  Maria Pawlikowska-Jasnorzewska -poetka dwudziestolecia międzywojennego, pisała o miłości, rozstaniach i cierpieniu im to­warzyszących, świetnie opisywała kobiece dro­biazgi, rekwizyty towarzyszące miłości (wa­chlarze, kwiaty), była mistrzynią krótkiej for­my. Córka Wojciecha Kossaka, siostra pisarki Magdaleny Samozwaniec.

  Wisława Szymbor­ska-urodzona w 1923 r. pod Poznaniem współ­czesna poetka, przez całe swe literackie życie związana z Krakowem. W 1996 r. została lau­reatką literackiej Na­grody Nobla. Świetnie operuje konceptem i ironią. Tytuły niektó­rych jej tomów to Woła­nie do Yeti, Sto pociech, Wielka liczba czy ostat­ni Dwukropek.

  One thought on “Galeria postaci historycznych”

  1. Hosting napisał(a):

   Zobacz, kto znalazl sie w pierwszej dziesiatce. Polakow, ktorzy znalezli sie wsrod najbardziej znanych postaci historycznych, odnajdziesz na koncu galerii.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss