Omów plakat filmu Romana Polańskiego Tragedia Makbeta.

Omów plakat Romana Polańskiego Tragedia Makbeta. Zwróć uwagę na niejęzykowe środki wyrazu.Odwołaj się do tragedii Williama Szekspira.

             Plakat reklamuje film Romana Polańskiego pod tytułem Tragedia Makbeta. Na plakacie zostaje wyróżnione zdanie zakończone wykrzyknikiem: Best Picture of the year , określający produkcję jako najlepszy film roku.
        Autor plakatu operuje kolorem jako dodatkowym środkiem wyrazu, stosuje wyraźne kolory. Fioletowe tło ma symboliczne znaczenie, to kolor żałoby i zadumy. Taki kolor wiąże się z okresem Adwentu, czyli oczekiwania na narodziny Chrystusa. Na plakacie łączy te dwa znaczenie , staje się barwą, która jednocześnie niesie ze sobą nadzieję, a jednocześnie to symbol smutku i żałoby. W latach 60. Kolor fioletowy był symbolem buntu, ale też przemian i poszukiwania wolności. Makbet realizując swoje marzenia, ambicje zbuntował się przeciwko swojemu władcy. Prowokował los swoim postępowaniem podobnie jako tło plakatu prowokuje odbiorcę. Zdecydowana kolorystyka ma wyrażać też silne emocje bohaterów dramatu, na początku odwagę tana Kawdoru, jego determinacje w walce z królem Szwecji, poprzez niezrealizowane ambicje, aż po strach zmuszający go do zbrodni.
      Tytuł utworu napisany jest żółtym kolorem, który staje się symbolizuje najwyższe wartości, ale też jest symbolem zdrady i fałszu. Taką postawę reprezentuje główny bohater, który jako wasal króla Dunkana dopuszcza się zdrady swojego lennika.
       Autor plakatu umieszczając na plakacie wybranych bohaterów wyróżnił ich jako postacie najważniejsze w dramacie. Wyraźnie zarysowana jest postać głównego bohatera, który sylwetka jest pokazana na tle zamku. Makbet nosi dumnie koronę na głowie, jest najważniejszą osobą w dramacie. Scena przedstawia moment koronacji Makbeta na króla Szkocji. Korona, którą nosi na głowie staje się przyczyną nieszczęścia i zbrodni, na jaką decyduje się tan Glamis. Kluczowe w dramacie jest spotkanie Makbeta z trzema wiedźmami, które przepowiadają tanowi, że zostanie królem. W tym momencie poddany Dunkana nie może zapomnieć o przepowiedni, pragnie zaspokoić swoje osobiste ambicje, nawet za cenę zbrodni. Nie uczyniłby tego bez wsparcia swojej żony Lady Makbet, to ona przekonuje wahające się męża do słuszności jego decyzji. W jej działaniu nie ma wątpliwości, pragnie zostać królową, namawia Makbeta do popełnienia zbrodni. Na plakacie znajdują się dwie postaci kobiece, pierwsza Lady Makbet pochylona składa pocałunek, którego adresatem jest mężczyzną sięgający po koronę. Ta symbolika może wskazywać na ważną rolę Lady Makbet w decyzji zabicia króla Dunkana. Widać, że jest bardzo emocjonalnie związana z Makbetem oraz potrafi utwierdzić męża w jego zbrodniczych zamiarach. Druga postać kobieca jest przerażona, to ta sama Lady Makbet, która bliska szaleństwa nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia. Na jej twarz maluje się strach i przerażenie Lady Makbet zaczyna widzieć zmarłych, nie może zmyć śladów krwi ze swoich rąk. Dwie postaci kobiece ukazane na plakacie pokazują też przemianę głównej bohaterki, ale też fakt, że każda zbrodnia zawsze zostanie ukarana. Lady Makbet ponosi srogą karę, umiera.
         Centralną częścią plakatu stanowi sztylet, który staje się narzędzie zbrodni, ale też świadkiem nieszczęścia i upadku Makbeta. Makbet zabija króla Dunkana, gdy przebywa on w jego zamku jako gość. Słynny monolog, który wygłasza Makbet do sztyletu stanowi jedną z najważniejszych części w dramacie.
Na dole plakatu znajdują się dwie postaci, są to walczące sylwetki Makbeta oraz Malkolma. Makbet jako władca przegrywa, staje się srogim tyranem, który zabija swoich poddanych ze strachu przed wydaniem się zbrodni. Przegrywa jako człowiek, umiera w walce z Malkolmem.
        Ciekawa kolorystyka plakatu, sylwetki bohaterów oraz operowaniem perspektywą sprawia, że plakat oddaje tragizm głównego bohatera.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE