Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy.

REKLAMA
REKLAMA

Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy. Kim jest osoba mówiąca ? Do kogo kieruje swoją wypowiedź ?

Pochodzący z XV w. utwór po­etycki Posłuchajcie, bracia miła… jest także próbą uzupełnienia historii zba­wienia. Osiem strof o różnej budowie to apostrofy (bezpośrednie zwroty) Matki Boskiej do rozmaitych adresa­tów. W pierwszych dwóch zwraca się do ludzi, aby wysłuchali jej skarg. Przedstawia słuchaczom swą niedolę, aby potem wypełnić dwie zwrotki roz­paczliwym monologiem, skierowanym do cierpiącego na krzyżu Syna. Autor stosuje tu znany motyw współcierpienia (łac. compassio) – Maryja chciała­by podzielić mękę Syna, ulżyć mu w jakikolwiek sposób:

Synku mity i wybrany,

Rozdziel z matką swoją rany; (…)

Synku, bych cię nisko miała,

Niecoć bych ci wspomagała… itd.

  • Apostrofa do Archanioła Gabriela

Kolejna strofa to zwrot do Archanioła Gabriela. Co ciekawe, w zachodnioeu­ropejskim ujęciu spór Matki Bożej z Gabrielem mógł wyglądać jak oschła, scholastyczna dysputa; w na­szym zaś utworze jest w tym miejscu prawdziwa gorycz i rozpacz, podkre­ślona kontrastem pomiędzy przeszło­ścią (obietnicami archanioła) a ponurą teraźniejszością, weselem a śmiercią.

REKLAMA
  • Apostrofa do innych matek

Pod koniec monologu Maryja zwra­ca się do matek. Powinny one modlić się do Boga, aby zaoszczędził im cierpień, jakie stały się jej udziałem. Utwór kończy się przejmującym wy­znaniem, w którym w jedno splatają się ból i miłość:

Nie mam ani będę mieć jinego,

Jedno ciebie, Synu, na krzyżu

rozbitego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE