Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy.

  Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy. Kim jest osoba mówiąca ? Do kogo kieruje swoją wypowiedź ?

  Pochodzący z XV w. utwór po­etycki Posłuchajcie, bracia miła… jest także próbą uzupełnienia historii zba­wienia. Osiem strof o różnej budowie to apostrofy (bezpośrednie zwroty) Matki Boskiej do rozmaitych adresa­tów. W pierwszych dwóch zwraca się do ludzi, aby wysłuchali jej skarg. Przedstawia słuchaczom swą niedolę, aby potem wypełnić dwie zwrotki roz­paczliwym monologiem, skierowanym do cierpiącego na krzyżu Syna. Autor stosuje tu znany motyw współcierpienia (łac. compassio) – Maryja chciała­by podzielić mękę Syna, ulżyć mu w jakikolwiek sposób:

  Synku mity i wybrany,

  Rozdziel z matką swoją rany; (…)

  Synku, bych cię nisko miała,

  Niecoć bych ci wspomagała… itd.

  • Apostrofa do Archanioła Gabriela

  Kolejna strofa to zwrot do Archanioła Gabriela. Co ciekawe, w zachodnioeu­ropejskim ujęciu spór Matki Bożej z Gabrielem mógł wyglądać jak oschła, scholastyczna dysputa; w na­szym zaś utworze jest w tym miejscu prawdziwa gorycz i rozpacz, podkre­ślona kontrastem pomiędzy przeszło­ścią (obietnicami archanioła) a ponurą teraźniejszością, weselem a śmiercią.

  • Apostrofa do innych matek

  Pod koniec monologu Maryja zwra­ca się do matek. Powinny one modlić się do Boga, aby zaoszczędził im cierpień, jakie stały się jej udziałem. Utwór kończy się przejmującym wy­znaniem, w którym w jedno splatają się ból i miłość:

  Nie mam ani będę mieć jinego,

  Jedno ciebie, Synu, na krzyżu

  rozbitego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.