Wymień te cechy utworu, które pozwalają określić go jako plankt.

    Lament Świętokrzyski
    Wymień te cechy utworu, które pozwalają określić go jako plankt.

    Posłuchajcie bracia miła.. jest odmianą tan zwanego planktu ( łac.planctus- płacz,lament) średniowiecznego gatunku literackiego, pełniącego wówczas funkcję analogiczną do trenów czy epitafiów tworzonych w starożytności. Był jednak zupełnie inaczej zbudowany i posługiwał się innym słownictwem, skoncentrowanym na śmierci i cierpieniu. Utwór miał składać się z szeregu apostrof do boga, natury, ludzi itd. Wezwania te powinny skłaniać do współcierpienia i opłakiwania zmarłego. W literaturze polskiej taki plankt odnajdujemy po raz pierwszy w Kronice polskiej Galla Anonima, gdzie Ojczyzna– wdowa wzywa wszystkich ludzi do płaczu po śmierci Bolesława Chrobrego.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.