Opisz scenę przedstawioną w Lamencie świętokrzyskim.

  Opisz scenę przedstawioną w Lamencie świętokrzyskim.

  W średniowiecza lubowano się w zapełnianiu tych fragmentów dziejów Jezusa, o których ewangelie mówią niewiele lub zgoła nic. Jedną z takich białych plam jest kwestia obecności Matki Bożej przy męce Syna. Krótko mówi o tym Ewangelia według Św. Ja­na. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Ma­ria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (19, 25). Brak jednak jakiegokolwiek opisu zachowania Maryi. Od począt­ków chrześcijaństwa starano się tę lu­kę wypełnić. W tzw. apokryfach, czyli pismach niekanonicznych, nie uzna­nych oficjalnie przez Kościół, przedstawiano czułe pożegnanie Matki z Synem oraz lament Ma­ryi i jej wyrzuty pod adresem Ar­chanioła Gabriela.
  Motyw ten zaistniał również w wyobraźni religijnej średnio­wiecza, szczególnie po ożywie­niu się kultu maryjnego w XI wieku.

  Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa to najważniejsze, obok zmartwychwstania, wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które odbyło się w pierwszej połowie I wieku. Miało miejsce na szczycie góry zwanej Golgotą, znajdującej się blisko Jerozolimy, gdzie zwyczajowo dokonywano egzekucji na skazańcach. Informacje o ukrzyżowaniu zawarte są w czterech Ewangeliach. Wszyscy ewangeliści podają bardzo szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. Jezus Chrystus, którego chrześcijanie uważają za Syna Bożego oraz Mesjasza, został aresztowany, osądzony i skazany przez Poncjusza Piłata na śmierć przez ukrzyżowanie. Ostatnie 12 godzin życia Chrystusa, poprzedzające jego śmierć na krzyżu, określane jako Pasja, są bardzo wnikliwie opisane w Ewangelii. Okres ten nazywany jest męką Pańską, a jego ramy czasowe zakreślają dwa wydarzenia – nocne pojmanie Jezusa w ogrodzie Getsemani (przyjmuje się, że odbyło się to z czwartku na piątek 7 kwietnia 33 roku) oraz śmierć na krzyżu na jerozolimskim wzgórzu, zwanym Golgotą.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss