Wykaż, że tragedia „Król Edyp” jest wyrazem poglądów starożytnych na temat ludzkiego losu.

     

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss