Wskaż w wierszu Kowal fragmenty, w których można zauważyć inspirację filozofią Nietzschego.

    Taifun Mobile 250x250