Co łączy wiersz Kowal Staffa z obrazem Burne – Jonesa ?

     

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss