Pieśń XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie .. ukazuje ideał władcy. Krótko go przedstaw

  1.Pieśń  XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie .. ukazuje ideał władcy. Krótko go przedstaw.

         Ideał władcy w Pieśni XIX powinien sprawować sprawiedliwe rządy. Pieśń XIV z Ksiąg wtórych stanowi część wypowiedzi chóru w Odprawie posłów greckich. W pierwszej strofie poeta nawiązuje do horacjańskiego i biblijnego motywy władców, porównując ich do pasterzy zstępujących na ziemi Boga ,, Wy mówię wam, którym ludzi paść poruczono ” . Poeta podkreśla ważną rolę rządzących, którzy powinni kierować się w swoich wyborach sprawiedliwością – ,, ludzką sprawiedliwość w rekach trzymacie ‘’. W Pieśni XIV został przedstawiony ideał władcy, który sprawuje sprawiedliwe rządy. Poeta nawiązuje do humanistycznych ideałów służenia sławie i spólnemu dobru.

  2.Jaką rolę poeta przypisuje Bogu ? Jaką jego cechę podkreśla ?

          Bóg oddając władzę na ziemie uczynił z rządzących swoich pasterzy, którzy ,, zajmują się stadem bożym ”. Bóg obdarza władzą, ale też będzie rozliczał ze sprawowania rządów. Jest Panem sprawujących władzę, jeżeli ktoś ,,najmniej przewinił, być mu w okowach. Jeżeli ktoś nie będzie sprawiedliwie i mądrze rządził spotka go kara po śmierci. Taką karę wymierzy Bóg.

  3.Jaka odpowiedzialność, zdaniem poety, ciąży na rządzących ? Od rządzących zależą losy poddanych, państwa i świata.

         Poeta ostrzega, że ,, przełożonych występki miasta zgubiły, i szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły ”. Złe rządy mogą doprowadzić do zniszczenia miast, a nawet do upadku silnych mocarstw.

  4. Dlaczego grzechy władców, polityków są większe niż przewiny zwykłych ludzi ?

          Grzechy władców są większe od przewiny zwykłych ludzi, bo od ich błędnych lub słusznych decyzji zależą losy państwa. Właściwe rządy prowadzą do rozkwitu państw, niewłaściwe do ich upadku.

  5. Jakie cechy powinien mieć dobry polityk ?

          Dobry polityk powinien być mądry, sprawiedliwy oraz pozbawiony egoizmu. Powinien traktować swoją funkcję jako posłannictwo, służbę dla dobra obywateli, a nie szansę na zdobycie prywatnych korzyści z pełnionej władzy.

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss