Kamizelka streszczenie

Kamizelka – streszczenie            

        Akcja utworu rozpoczyna się w momencie, kiedy narrator opowiada o swoim upodobaniu o zbieraniu przeróżnych rzeczy i o tym co znajduje się w jego szufladach – wymienia po kolei: bukiet zasuszonych kwiatów, dramat napisany podczas lekcji łaciny oraz starą kamizelkę. Szczególnie dokładnie zostaje opisana kamizelka, autor wskazuje na jej zniszczenia widoczne na materiale, wynikłe z częstego użytkowania. Mówi też on, że na kamizelce widać wyraźnie ślady ciągłego jej zwężania, dlatego wysnuwa wniosek, iż jej właściciel chudł niezmiernie szybko. Wskazuje jednocześnie na to, że nie są to mu bliskie wspomnienia i tego przedmiotu chciałby się już pozbyć gdyż jest mu zbędny. Kiedy narrator kończy swoje rozmyślania opowiada czytelnikowi historię właściciela tej znoszonej kamizelki oraz jego żony. Małżeństwo to było dawnymi sąsiadami osoby opowiadającej historię. Z początku bardzo ogólnie zostaje nam przybliżona cała historia kamizelki oraz młodego małżeństwa – narrator w dużym skrócie mówi o tym co działo się na przestrzeni kilku miesięcy od kwietnia do listopada. Na wiosnę małżeństwo wprowadziło się do mieszkania obok tego, którego właścicielem był narrator. Razem z nimi zamieszkała służąca, która z czasem się wyprowadziła. Zaś w październiku w mieszkaniu mieszkała już tylko kobieta. W listopadzie ona również wyprowadziła się sprzedając wszystkie meble i rzeczy. Wśród sprzedawanych przedmiotów była również opisywana kamizelka. Narrator odkupił ją od miejscowego kupca – Żyda, który nabył ją od pani za 40 groszy, zaś sprzedał za 1 rubla.

Pages: 1 2 3

Comments are closed.