Jakie były zasługi Prometeusza dla ludzkości? Wymień co najmniej dwie z nich i wyjaśnij…

    Jakie były zasługi Prometeusza dla ludzkości? Wymień co najmniej dwie z nich i wyjaśnij, w jaki sposób wpłynęły na rozwój ludzkości.

               Prometeusz stworzył człowieka, ulepił go z gliny pomieszanej z łzami, tknął w niego duszę, którą zaczerpnął z boskiego ognia, którego iskry wziął z rydwanu Heliosa. Człowiek był słaby, dlatego Prometeusz postanowił pomóc ludzkości, przemycając ogień w kawałku drewna. Przeciwstawił się bogom, ponieważ Zeus, uważał, że ogień to przywilej przeznaczony tylko dla bogów. Ludzkość zawdzięcza Prometeuszowi wiele umiejętności, nauczył on człowieka gotować jedzenie, budować domy, uprawiać rolę.

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss