Jak rozumiesz znaczenie ostatniego słowa wypowiedzianego przed śmiercią przez Kurtza.

  Jak rozumiesz znaczenie ostatniego słowa wypowiedzianego przed śmiercią przez Kurtza.

  Umierając Kurtz opowiada o sile postępu, sprawiedliwości, pobudkach swojego postępowania. Okłamuje nie tylko Marlowa, ale także siebie.

  Swoim postępowaniem Kurtz udowodnił, jak zgubny wpływ ma brak hamulców moralnych, uleganie namętnościom, żadza zładzy i bogactwo, nieliczenie się z opinia innych, a przede wszytkim egoizm. Kurtz terroryzuje, zabija  tubylców i zastrasza, aby zdobywać cenną kośc słoniową. Dzięki temu staje się najlepszym agentem handlującym kością słoniową.

  Kurtz mówi wypowiada przes śmiercią słowa : ,, Ohyda! Ohyda ! '', wydaje się, że w ten sposób przyznaje się do winy i ocenia swoje życie i haniebne, pełne okrucieństwa, niehumanitarne postępowanie. Może to być pewnego rodzaju spowiedź. Marlow uważał, że Kurtz przebywał w ,, nieprzeniknionej ciemności '', ostatnie słowa umierajacego sprawiają mu ulgę. Jednak te słowa nie są jednoznaczne, nie można  dokonać jednoznacznej interpretacji.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss