Horacy

  Quintus Horatius Flaccus (65- 8 p.n.e) byt czło­wiekiem niskiego stanu, synem wy­zwoleńca, co nie przeszkodziło mu uzyskać znakomi­tego wykształcenia, nauki pobierał najpierw w rodzinnej Wenuzji, po­tem w Rzymie i Atenach. W czasie wojny domowej opowiedział się po stronie Brutusa, zabójcy Cezara i obrońcy republiki, walczył pod Filippi przeciwko Oktawianowi.

  Stra­ciwszy majątek rodzinny, przeniósł się do Rzymu, gdzie rozpoczął ka­rierę literata. Początkowo pędził życie w niedostatku i upokorzeniu, zyskał jednak przyjaźń Caiusa Mecenasa, znanego protektora artystów, od któ­rego otrzymał posiadłość z domem; odtąd bez przeszkód mógł się po­święcić pracy literackiej.

  Tematyka twórczości Horacego jest bardzo różnorodna, wiele w niej na­rzekania na ówczesny świat i panują­ce w nim stosunki, np. w młodzień­czych epodach. Dał też rzymski po­eta zbiór znakomitych satyr, głosząc w nich moralne i obyczajowe hasła nowej epoki, nastałej po zwycięstwie Oktawiana i ustanowieniu pryncypatu. Unikał ataków na aktualne spra­wy społeczne i polityczne, skupiając się na piętnowaniu wad ogólnoludz­kich, od których społeczeństwo rzymskie też nie było wolne.

  Gerry Weber 300x250

  Wyszy­dzał w swych satyrach chciwość i za­wiść, głupotę, niewierność małżeń­ską, nieumiarkowanie w korzystaniu z uciech stołu i łoża, pokpiwał z okre­ślonych typów ludzkich, np. postaci natręta czy parweniusza. Jego satyry mają postać swobodnej gawędy, po­kazują świat, jaki postrzegał Horacy; jego zdaniem należy oceniać ludzi zgodnie z ich naturą, uwzględniając tę oczywistą prawdę, że są w nich obecne pierwiastki dobra i zła. Stąd nie należy osądzać ich zbyt su raczej współczuć i pomagać w zwyciężaniu przywar i słabości.

  Horacy jest autorem zbioru L (Epistulae), adresowanych do przyjaciół, zawierających rozmaite i wskazówki, nawołujących do ii roztropności. Najsłynniejszy z został zaadresowany do Pizo zwykle nosi tytuł O sztuce poety (De arte poetica), to rodzaj wykładu sztuki poetyckiej (podobnie jak wcześniejsza Poetyka Arystotelesa).

  Taifun Mobile 250x250

  One thought on “Horacy”

  1. Świetna strona, gratuluję znajomości tematu. pozdrawiam

  Comments are closed.