Dlaczego temat śmierci był w średniowieczu popularny ?

  Dlaczego temat śmierci był w średniowieczu popularny ? Napisz artykuł, w którym przedstawisz to zagadnienie.


         Liczne epidemie, które w okresie średniowiecza, w tym dżuma, nie pozwoliły zapomnieć człowiekowi o śmierci- sprawiły, że na stała się obecna w życiu codziennym, kulturze : literaturze i sztuce.

         Ludzi średniowiecza fascynował kształt przyszłego pozaziemskiego życia, do którego prowadziła śmierć. Łacińskie przysłowie głosiło paradoksalną prawdę mors ianua vitae, czyli ,,śmierć bramą do wiecznego życia''. Ludzi nurtowały pytania : Co będzie potem ? Jak wyglądają zaświaty ? Jak umrzeć, by zasłużyć na niebo ? Odpowiadały na nie liczne dzieła teologiczne, utwory literackie, takie Boska komedia Dantego oraz liczne dzieła sztuki. Powstawały liczne opisy pozaziemskich krain, a w specjalnych podręcznikach uczono, jak umierać, by osiągnąć zbawienie.

         Motyw śmierci pojawia się w wielu utworach epoki średniowiecza. W literaturze europejskiej szczególną sławą cieszył się poemat Wielki Testament francuskiego poety Francois Villona. Ten mistrz paryskiego uniwersytetu nie potrafił znaleźć miejsca w hierarchicznie uporządkowanym społeczeństwie i wszedł na drogę zbrodni. Według legendy swój poemat napisała w lochu, oczekując na wyrok śmierci. Zgodnie z tytułową formułą utwór jest pożegnaniem ze światem oraz ostatecznym rozrachunkiem z przyjaciółmi i wrogami. W Wielkim Testamencie nie brakuje typowych dla średniowiecza obrazów śmierci, a także refleksji nad marnością ludzkiej sławy, piękna i potęgi. W literaturze polskiej motyw śmierci pojawia się w anonimowym tekście Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Autor utworu umiejętnie kontrastuje przerażający opis Śmierci, który pojawia się mistrzowi w postaci rozkładającego się trupa z elementami komicznymi. Śmierć staje się nauczycielką, a mistrz czyli magister średniowiecznego uniwersytetu niezbyt mądrym uczniem. Śmierć podważa znaczenie wszystkich ludzkich ról od papieża i cesarza do prostego chłopa.
         W XIV wieku rozwinął się motyw tańca śmierci, gdzie kościotrup prowadzi ludzi niezależnie od feudalnej hierarchii społecznej na śmierć. Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. Ta sprawiedliwość jest charakterystyczna dla średniowiecza,

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss