Jakie były przyczyny i przejawy romantycznego buntu ?

    Jakie były przyczyny i przejawy romantycznego buntu ?

    Pod koniec XVIII wieku obserwuje się w Europie wielkie przemiany polityczne i społeczne. Wydarzeniem, które zmieniło obraz ówczesnego świata była rewolucja francuska. Spowodowała zakonczenie epoki społeczeństwa stanowego i zmiane autorytetów. Hasła pojawiające się na sztandaracch rewolucjonistów  okazały się inspiracją dla pisarzy i artystów, którzy zaczęli odrzucać oświeceniową wiarę w potęgę rozumu. Pojawiło się nowe pokolenie ,które zaczęło się fascynować tym, co  tajemnicze, fantastyczne, mroczne, niedajace się pojąć zmysłami. To nowe widzenie świata, przekształcone w prąd kulturowy nazwano romantyzmem. Za początek nowego okresu w kulturze przyjmuje się wybuch rewolucji francuskiej w 1789 r. a za koniec Wiosę Ludów