Wymień cechy powieści modernistycznej

     

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss