Wyjaśnij pojęcie awangarda.

    Wyjaśnij pojęcie awangarda. Wymień najbardziej charakterystyczne cechy dzieł awangardowych.

    Taifun Mobile 250x250