Barok

    Barok jest jedną z najbardziej intrygujących epok w dziejach literatury.

    Termin barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa barroco, które oznaczało nieregularną perłę o niecodziennym kształcie. Jako nazwa stylu artystycznego, a później epoki w dziejach kultury zaczął być używany od XIX wieku.

    Barok jako epoka literacka trwa od końca XVI wieku do końca XVII.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.