Omów koncepcję poety i poezji zaprezentowaną w III części Dziadów.

    Omów koncepcję poety i poezji zaprezentowaną w III części Dziadów.

    Adam Mickiewicz w Salonie warszawskim polemizuje z założeniami sentymentalizmu i klasycyzmu. W tej scenie pojawiają się aluzje do konkretnych poetów reprezentujących te dwa nurty literackie: Literat III -Kajetan Koźmian, który jest autorem poematu ,, Ziemiaństwo'' , Literat IV to Kazimierz Brodziński.

    Tematyka, którą podejmują literaci w swoich utworach z elegnackiego towarzystwa przy stoliku, staje się niepoważna, mało istotma, kompromitująca w porównaniu z tragiczną historią Ciechowskiego. Elita narodu preferuje łatwą, przyjemnią literaturę, nie ma potrzeby czytania ze sprawami bolesnymi, dotyczącymi życia i cierpienia Polaków. ,, Słowianie, my lubimy sielanki ''. Widać, w tej postawie przywiązanie do klasycznych wzorców poezji, idealizującej rzeczywistość oraz odrzucającej to, co nie jest piękne.

    W tej scenie (Salon warszawski ) Mickiewicz  prezentuje  postulat poezji narodowej. Romatycy zamierzali przybliżyć poezję do życia. W obliczu tragedii Polaków, kwestie społeczne powinn stać się głównym tematem literatury. Poezja powinna wyrażać uczucia zbiorowości, chronić tożsamość oraz kulturę cierpiącego narodu. Poezja ma zadanie przedstawiać pozytywne wzorce, opiewać bohaterów i dawać nadzieję na odzyskanie niepodleglości.