Który skrzywdziłeś

    Który skrzywdziłeś

    Wiersz o wyraźnym zabarwieniu polityczno-moralistycznym. Podmiot mówiący w wierszu zwraca się do rządzących, przedstawicieli władzy, którzy kosztem jednostki pragną budować sys­tem. Pierwsze dwie zwrotki to charakterystyka despoty – jest silny, pewny siebie, otacza się gro­nem pochlebców, wprowadza zamęt; jego działalność wpływa destrukcyjnie na moralność spo­łeczną, krzywdzi jednostki. Druga część wiersza ma charakter ostrzeżenia – „nie bądź bezpiecz­ny". Poeta w krótkich, kategorycznych zdaniach pragnie uświadomić tyranom, że źle postępują, że skrzywdzenie bezbronnego człowieka jest największą zbrodnią, której nie można przebaczyć.

    Utwór ten wyznacza jednocześnie rolę poety w systemie totalitarnym – jego zadanie polega na spisaniu czynów, ocaleniu od zapomnienia czynów niegodnych, a więc spowodowanie nie­uchronnej kary. Artysta jest odpowiedzialny za moralność i świadomość społeczną.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.