Omów strukturę społeczna we wsi Lipce.

    Omów strukturę społeczną we wsi Lipce.

    O pozycji społecznej mieszkańców wsi decyduje przede wszystkim ziemia, a także posiadanie poza ziemią innych źródeł dochodów np. kowal.

     

    3002
    300x250