Wpisz do tabeli przykłady archaizmów z Bogurodzicy.

Dodaj komentarz