Co oznacza stwierdzenie, że Biblia jest ,,dokumentem przymierza ” ?

  10.Co oznacza stwierdzenie, że Biblia jest ,,dokumentem przymierza ” ?

  Biblia jest ,, dokumentem przymierza ” to znaczy dokumentem zawartym między Bogiem a narodem Izraela. W tym dokumencie zawarte są przykazania, które Bóg przekazał narodowi izraelskiemu, a on zobowiązuje się go przestrzegać. Za nieprzestrzeganie przykazań grozi kara.

  11. Na podstawie akapitów 17- 29 oceń prawdziwość podanych informacji. Wstaw X przy zdaniach, których treść jest zgodna z tekstem.

  • Przytoczona w akapicie 18. historia z Księgi Jeremiasza pełni funkcję przykładu ukazującego, jak poważnie traktowano tego typu treści. X
  • W Biblii bardzo rzadko występuje motyw księgi.
  • Zdanie ,, Połknęliśmy tę gorzką słodycz, oznacza, że jesteśmy przekonani o wielkiej wartości Biblii. X
  • Autorka, uważa, że Biblia nie ma wielkiego wpływu na naszą kulturę.

  12.Akapity od 3 do 10. są ułożone zgodnie z porządkiem.

  D. teza, argumenty, wniosek

  13. O kim autorka mówi w zdaniu : ,, Ślady olbrzymów, którzy  jakby wyszli z kart Biblii ” w akapicie 10 ?

  Przedstawicieli sztuki i kultury : Rembrandt – malarza, Jan Sebastian Bach – kompozytor i organista niemiecki okresu baroku

   

  14. Przepisz z tekstu zdanie, które jest przykładem metafory.

  Katedry gotyckie ktoś nazwał kamiennymi Bibliami.

   

  15. Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł tekstu Biblia jako zakorzenienie, i określ, jaką pełni on funkcję.

  Biblia został głęboko zakorzeniona w naszej kulturze, wpłynęła na sposób myślenia, postępowania, religię, a przede wszystkim literaturę i sztukę.

   

  16. Tekst Anny Kamieńskiej Biblia jako zakorzenienie jest

  A. esejem

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSss