Odpowiedzi matura polski 2011 cz. I rozumienie tekstu

  Odpowiedzi :  Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać

  Zadanie 1. (1 pkt)

  Zachęcają czytelnika i mówią, o czym będzie tekst.

  Zadanie 2. (1 pkt)

  Zamiast skupić się na zrozumieniu drugiej osoby, szukamy w jej słowach podtekstów i w efekcie nie rozumiemy, co ktoś naprawdę ma nam do przekazania.

  Zadanie 3. (1 pkt)

  Komunikacja niewerbalna według rozumienia autorki jest ważna podczas przekazywania informacji – w jaki sposób mówimy i zachowujemy się podczas rozmowy.

  Zadanie 4. (2 pkt)

  jednak, tak więc
  2 p. – za poprawne wypisanie dwóch językowych wyznaczników spójności tekstu
  1 p. – za poprawne wypisanie jednego językowego wyznacznika spójności tekstu

  Zadanie 5. (1 pkt)

  c,d,e lub c, lub d, lub e

  Zadanie 6. (2 pkt)

  W akapicie 2. autorka podważa przekonanie, że prowadzenie rozmowy jest czymś prostym, natomiast w akapicie 4. polemizuje z poglądem, że słuchanie jest bardzo łatwe.

  2 p. – za poprawne określenie dwóch obiegowych opinii, z którymi autorka polemizuje w akapitach 2. i 4.
  1 p. – za poprawne określenie jednej obiegowej opinii, z którą autorka polemizuje w akapitach 2. lub 4.

  Zadanie 7. (2 pkt)

  Akapit 5. jest podsumowaniem poprzednich akapitów i wprowadzeniem do kolejnych
  rozważań.
  2 p. – za poprawne określenie dwóch funkcji akapitu 5. w tekście
  1 p. – za poprawne określenie jednej funkcji akapitu 5. w tekście

  Zadanie 8. (2 pkt)

  Impresywna – zdanie nr 3
  Poznawcza – zdanie nr 2
  2 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji dwóch zdań
  1 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji jednego zdania

  Zadanie 9. (2 pkt)

  zaznaczenie zdania nr 1 i/lub zdania nr 2
  2 p. – za poprawne wskazanie zdania (zdań) ilustrującego poglądy autorki tekstu
  1 p. – za częściowo poprawna odpowiedź

  Zadanie 10. (1 pkt)

  C. wprowadzają element ironii.

  Zadanie 11. (2 pkt)

  1. Użycie cudzysłowu, aby zaznaczyć ironię.
  Przykład: „znawca” udziela odpowiedzi „ignorantowi”.
  2. Zdania pytające.
  Przykład: Dlaczego wśród barier komunikacyjnych znalazło się także doradzanie?
  2 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przykładem dwóch środków językowych
  1 p. – za poprawne nazwanie i zilustrowanie przykładem jednego środka językowego

  Zadanie 12. (1 pkt)

  Akapit 7. Uzupełnia listę barier, które są przeszkodą w dobrej komunikacji między ludźmi.

  Zadanie 13. (2 pkt)

  Ludziom zarządzającym firmami bardziej zależy na budowaniu władzy, niż na kontaktach z pracownikami. Niektórzy myślą, że nie warto się dogadywać, bo i tak jest to niemożliwe.
  2 p. – za poprawne podanie dwóch przyczyn świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji
  1 p. – za poprawne podanie jednej przyczyny świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.