Wypisz z tekstu argumenty Antygony i Kreona.    Wypisz z tekstu argumenty Antygony i Kreona.Kto jest zwycięzcą w tym sporze ?

    – Antygona stwierdza, że prawo zakazujące pogrzebania zwłok Polinejkesa nie zostało obwieszczone przez Zeusa, ani Diki czyli boginię sprawiedliwości: ,, Nie Zeus przecież obwieścił to prawo Ni wola Diki ”. Stwierdza, że rozkaz Kreona nie jest tak ważny, co święte prawa boskie, które ,, są wieczne i trwają od wieku ‘’. Jest też przekonana o nieuchronności śmierci, nie zamierza żyć w wśród takiego nieszczęścia ,, wielkiego ‘’. Nie boi się śmierci. Twierdzi, że Hades pożąda praw równych dla wszystkich śmiertelników, niezależnie, jak postąpili powinni być pochowani; ,, A jednak Hades pożąda praw równych ”’. Zadaje pytanie, czy wśród zmarłych są prawa, czy zmarłych obowiązują prawa ludzkie: ,, Któż wie, czy wśród zmarłych są prawa ? ”. Podkreśla więzy krwi, jakie ją łączą z Polinejkesem ; ,, z jednego ojca i matki zrodzon ”.
    – Kreon podkreśla, że jest nieposłuszna i jej postępowanie będzie ukarane, podobnie jak jej siostra Ismena wspólniczka przedsięwzięcia. Twierdzi, że w jego państwie nie będzie rządziła kobieta. Stwierdza, że gdyby jej postępek ,, uszedł płazem” gdyby jej winy zostały przebaczone, straciłby poważanie ; ,, lecz nie ja mężem, lecz ona by była. Gdyby postępek ten jej uszedł płazem ”. Nazywa brata Antygony złoczyńcą: ,, Jeśli na równi z nim uczcisz złoczyńcę ? ”.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.